<p pstyle="BODY">Ronald Gabri&euml;ls en Michelle Achterberg: &quot;Er moet nu ruimte zijn voor creativiteit, niet pas na de zomer.&quot;</p>

Ronald Gabriëls en Michelle Achterberg: "Er moet nu ruimte zijn voor creativiteit, niet pas na de zomer."

(Trudie Scherpenzeel)

Jongeren, welzijn en de coronapandemie

Op een zonnige zaterdagmorgen melden zich op mijn privéterras (op uitnodiging, maar verder geheel volgens de coranaregels,) Michelle Achterberg en Ronald Gabriëls om het onder het genot van een bakkie te hebben over een door hen ingediend initiatiefvoorstel onder de titel van dit stuk. Beiden zijn lid van de VVDenD66 fractie in de gemeenteraad van Oudewater.

Michelle houdt zich beroepsmatig bezig (voor de universiteiten van Leiden en Rotterdam) met onderzoek naar de (hersen)ontwikkeling van jongeren tussen de 10 en 25 jaar. Uit (deels nog ongepubliceerd) onderzoek daarnaar is het afgelopen jaar gebleken dat vooral jongeren tussen de 18 en 25 jaar zich belemmerd voelen in hun ontwikkeling, terwijl dit de ‘formatieve’ jaren zijn in de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Ze missen sociale contacten, hebben veelal hun bijbaan verloren, hebben moeite om een stageplek te vinden en zouden graag helpen, maar weten niet hoe.

Het initiatiefvoorstel is bedoeld om hen te helpen met het vieren van successen, in contact te brengen met lokale ondernemers voor stageplekken en carrièrekansen en het organiseren (met die jongeren samen) van activiteiten. Zij bepleiten een budget van 10.000 euro vrij te maken voor bijvoorbeeld de oprichting van een ‘stagebank’ en een platform waar jongeren samen activiteiten kunnen bedenken gericht op saamhorigheid, ondernemen en studie. Michelle en Ronald bepleiten vooral een vorm waarin niet de gemeenteraad tot drie cijfers achter te komma bepaalt of iets wel of niet mag, maar eigenaarschap en beslissingsrecht van/over die voorstellen voor de jongeren zelf. Het voorstel wordt/werd besproken in het forum samenleving van gisteren en de raad van volgende week, maar vooraf door de CU/SGP ingediende vragen laten het ergste vrezen voor dat zelfbeschikkingsrecht. Die willen dat het college de voorstellen niet alleen ter kennisname aanbiedt, maar ook ter goedkeuring door de raad.

De indieners van het voorstel vinden dat lijken op het achter de wagen spannen van het paard. Snelheid van handelen is geboden nu de coronamaatregelen worden afgebouwd en in het model dat de raad zijn goedkeuring moet geven aan voorstellen zou dat naar alle waarschijnlijkheid pas in september kunnen, aangezien de raad eind juli met reces gaat. Er moet nu ruimte zijn voor creativiteit, niet pas na de zomer.

Jongeren die dit lezen en zich alvast willen melden kunnen terecht op instagram (VVDenD66 Oudewater) of een mailtje sturen naar info@vvdend66oudewater.nl.

Hoe het voorstel gevallen is leest u volgende week in De IJsselbode, bij het verslag van het forum samenleving.

Trudie Scherpenzeel

Meer berichten