<p pstyle="BODY">Na afronding van de werkzaamheden is de Provincialeweg tussen Gouda en Oudewater officieel een 60-kilometertraject.</p>

Na afronding van de werkzaamheden is de Provincialeweg tussen Gouda en Oudewater officieel een 60-kilometertraject.

(Cees Reichard)

Provincialeweg N228 wordt onder handen genomen en veiliger

Op de Provincialeweg N228 tussen Gouda en Oudewater komen regelmatig gevaarlijke situaties voor en er gebeuren relatief veel ongelukken. Al geruime tijd wordt hierover gesproken en er komt nu een pakket met maatregelen om de N228 veiliger te maken. De bewoners, bedrijven, de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda en andere organisaties waren hierbij betrokken.

Hoofdzakelijk zal er gewerkt gaan worden aan maatregelen die passen bij een maximumsnelheid van 60km/uur buiten de bebouwde kom. Hierbij mogen we denken aan veilige oversteekplaatsen, plateaus die de snelheid remmen en rode fietspaden binnen de bebouwde kom. Het fietspad in d e bebouwde kom van Haastrecht wordt roodgekleurd om een zichtbaar onderscheid te maken met het vervolg van het pad buiten de kern. Op die manier worden de chauffeurs duidelijk gemaakt dat ze zich in een bewoond gedeelte bevinden vol fietsers, voetgangers en kleine kinderen. Verder komen op een aantal locaties maatwerkoplossingen.

Start op 28 juni

De werkzaamheden worden op 28 juni gestart en zullen tot eind oktober duren. Daarbij wordt ook meteen groot onderhoud aan de weg gedaan.

Nieuw asfalt en nieuwe belijning

Tijdens de werkzaamheden zal er zoveel mogelijk rekening worden gehouden met bewoners, bedrijven, organisaties en andere weggebruikers. De werkzaamheden zijn verdeeld over vijf deeltrajecten, beginnend in het westen en zo doorlopend naar het oosten. Er wordt steeds aan één deeltraject tegelijk gewerkt. De Vermeulen Groep gaat dit uitvoeren.

Online informatiebijeenkomsten

Op dinsdag 8 juni is er een online informatiebijeenkomst. Deel 1: 19.30 tot 20.15 uur met algemene informatie over planning, uitvoering, werkzaamheden en bereikbaarheid voor iedereen die de N228 gebruikt. En deel 2: 20.30 tot 21.15 uur informatie over bereikbaarheid, hinder en veiligheid tijdens werkzaamheden voor iedereen die direct aan de N228 woont en/of werkt. Men moet zich hiervoor aanmelden via aanmeldenpzh.nl/n228.

Algemene informatie over het project: www.zuid-holland.nl/n228veiliger en in de omgevingsapp.

Cees Reichard

Meer berichten