Meedenken over een nieuwe burgemeester

Burgemeester Roel Cazemier gaat in januari 2022 de Krimpenerwaard verlaten. Er wordt een nieuwe burgemeester gezocht. Om de beste te vinden, stelt de gemeenteraad eerst een profielschets vast. Deze beschrijft welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben.

De raad vindt het belangrijk dat de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners meedenken over een nieuwe burgemeester. Door middel van enkele korte vragen kan men via een online enquête aangeven wat belangrijk is. Hiervoor gaat men naar www.krimpenerwaard.nl/nieuweburgemeester. Men kan tot uiterlijk woensdag 12 mei de vragenlijst invullen.

De resultaten van de enquête worden opgenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard.

Procedure

De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 9 maanden. Inwoners denken mee en de gemeenteraad stelt de profielschets vast. Deze komt op 18 juni online. Vervolgens stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature open. De reactietermijn loopt tot 12 juli 2021.

Een belangrijk onderdeel van de selectie is het overleg tussen de commissaris van de Koning en de fractieleiders van de partijen in de gemeenteraad. Op donderdag 20 januari 2022 wordt tijdens een extra raadsvergadering om 19.30 uur de nieuwe burgmeester geïnstalleerd en beëdigd.

Meer berichten