Burgers van Oudewater!

De voorbije week kwam een heel oud aanplakbiljet tevoorschijn, dank u zeer, mijnheer J.A. Versluijs, waar een heleboel wetenswaardigs op te lezen staat. Het papier is 1 meter 20 bij 75 centimeter, en het bestaat uit twee delen: het bovenste gedrukt op roze papier en het onderste op wit. Het is gedrukt bij Snelpersdrukkerij van H.T. Verhoef te Oudewater, staat bescheiden helemaal onderaan.

Het Aanplakbiljet doet aankondiging van een wielerwedstrijd op 10 augustus 1897 voor amateurs, voorzien van een rij-bewijs der ANWB, die nooit eerder een Gouden Medaille hebben gewonnen op een baan van 300 meter. Er wordt gereeden op de bekende schaatsenwedstrijden korte baan. De beloofde Gouden Medaille, staat er eerlijk bij, is van verguld zilver. (Toch mooi).

Inleggeld één gulden. Loting en controle der Rij-bewijzen ten 10 uur in Hôtel De Roos.

AANVANG TEN 11 UUR VOORMIDDAGS (PRECIES), staat er nog net leesbaar in de plakstrook.

De onderste helft is de aankondiging van een Harddraverij, voor Paarden die op de Korte Baan nimmer een Prijs hooger dan 200 gulden gewonnen hebben, komende van alle landen en alle rassen en toebehoorende aan NEDERLANDERS, ingespannen voor tweewielige rijtuigen. Prijs 150 gulden. 1e premie f 40,- 2e premie f 20,- Inleggeld f 2,50.

Loting ten 10 1/2 uur in het hôtel "Doelen", aanvang ten 2 uur 's namiddags.

kleine lettertjes:

Aangifte tot deelneming voor beide wedstrijden vóór 10 Augustus SCHRIFTELIJK en PORTVRIJ bij de Heer H. ANKER, secretaris der vereeniging of op den dag vóór 10 uur voor den wielerwedstrijd in hôtel De Roos en voor de harddraverij in hôtel "DOELEN". De harddraverij wordt gehouden onder 't Reglement Draverijen op Grote Baan.

Tijdens de draverijen is een TOTALISATOR op de baan AANWEZIG.

Entree voor elke wedstrijd f 0,50. Toegangsbewijzen op naam toegang gevend tot Beide Wedstrijden zijn ad 0,75 verkrijgbaar bij de heer H. Reneman tot 10 augustus dezer.

Het Bestuur, T.A.M. Thier, voorzitter,

H. Anker, secretaris.

Het affiche heeft vele, vele jaren lang opgevouwen in een grote envelop in een lade gelegen: het is te kwetsbaar, zeggen de deskundigen, om het nog tentoon te stellen. Zodoende gaat het nu naar een laatste rustplaats in het regionaal archief, zonder dat er verder iemand nog een keer van kan genieten. Jammer voor u.

Otto Beaujon

Meer berichten