Rekenfout Onroerende zaakbelasting

Een inwoner van Woerden vond dat de aanslag OZB (Onroerende Zaakbelasting) in een jaar tijd wel heel erg omhoog gegaan was, namelijk met 20%. Hij vroeg aan de wethouder financiën van Woerden of er soms sprake was van een rekenfout. De wethouder liet dat nog eens doorrekenen, en inderdaad bleek er bij de berekening een fout gemaakt te zijn: er was uitgegaan van de WOZ-waarden van 2019 en niet van die van 2020 zoals had gemoeten.

Dezelfde rekenfout treft ook huiseigenaren-bewoners in Oudewater, omdat Woerden en Oudewater dezelfde ambtelijke organisatie hebben. Het gaat om een verschil van € 8,60 per 100.000 euro WOZ-waarde.

Voor beide gemeentes geldt dat de gemeenteraad de verordening met de gecorrigeerde OZB-tarieven eerst opnieuw moet vaststellen. Voor Oudewater zal dat logischerwijze tijdens de eerstvolgende raadsvergadering (22 april a.s.) gebeuren, waarna terugbetaling/verrekening zal plaatsvinden.

Meer berichten