<p>Sanne Smit is &eacute;&eacute;n van de initiatiefnemers van het IMH-netwerk.</p>

Sanne Smit is één van de initiatiefnemers van het IMH-netwerk.

(Ellen van Leeuwen)

IMH-netwerk moet hulp voor jonge ouders bereikbaar maken

Wanneer je ouder(s) wordt komen er veel vragen en onzekerheden op je af. Bovendien heeft een bevalling en het ouderschap invloed op de lichamelijke en psychische gesteldheid van ouders. Allereerst voor moeders, maar ook zeker voor vaders. Met een Infant Mental Health (IMH)-netwerk hoopt PHHaastrecht de zoektocht naar de juiste hulp voor ouders en kinderen in onze regio te verkleinen. Professionals worden uitgenodigd om aan te sluiten.

Gaat het goed met mijn kindje? Wanneer is het ziek? Onze baby huilt zoveel. Wanneer gaat het eindelijk eens slapen? Als moeder voel ik me nog steeds niet mezelf, onze relatie verandert en we zijn onzeker over het ouderschap. Tal van vragen, onzekerheden, lichamelijke en psychische klachten kunnen er zijn voor jonge ouders. Niet gek, vindt beeldend therapeut Sanne Smit van PHHaastrecht. "Het is heel normaal als je tijdens de opvoeding tegen bepaalde zaken aanloopt. Ouders moeten weten dat ze er niet alleen voor staan."

Juiste hulp

Sanne is één van de initiatiefnemers van het IMH-netwerk. Tijdens haar werk ontmoet ze veel jonge ouders die niet goed weten bij welke hulpverlener ze kunnen aankloppen met hun vragen. "Bij wie moeten ze zijn? De huisarts, het consultatiebureau of toch de verloskundige? Waarom kun je voor een zere nek wel dezelfde dag al terecht bij de fysiotherapeut, maar is het met een huilbaby moeilijk om een juiste ingang te vinden? Daarbij wordt de zoektocht vaak ingewikkeld omdat ouders veel overgangssituaties meemaken. In de eerste fase vinden veel wisselingen plaats van de verloskundige, naar kraamzorg, consultatiebureau en soms zit hier nog een gynaecoloog tussen bij een ziekenhuisbevalling. Bij wie moet je zijn met je vragen? En durf je aan te kloppen als het ouderschap je aanvliegt, het moet toch een roze wolk zijn? Onopgemerkt worstelen veel ouders alleen thuis. Dat kan anders vinden wij."

There is no such thing as a baby

Binnen PHHaastrecht bestaan korte lijnen tussen de volwassenzorg en kind & jeugd, oog voor het welzijn van het gezin heeft de aandacht. Infant Mental Health is een benaderingswijze waarbij breed naar het ontwikkelingsverloop van het kind wordt gekeken. "Een baby is nooit op zichzelf staand", legt Sanne uit. "Naast de ouders zijn andere mensen betrokken bij de opvoeding: een buurvrouw, oma en/of leerkracht. Onze insteek is om de bewustwording daarover bij ouders én professionals te vergroten en het systeem rondom een baby en het gezin, beter in kaart te brengen. Hoe beter je dit doet, hoe sneller je de juiste hulp kunt bieden. Daarvoor is het belangrijk dat wij als professionals ook aandacht en oog hebben voor de professionals om ons heen."

Het netwerkinitiatief sluit goed aan bij het project 'kansrijke start' dat de gemeente Oudewater en Montfoort momenteel uitrollen. Dit landelijke project besteedt aandacht aan het grote belang van de ouder-kindrelatie. Sanne is te spreken over de samenwerking die ontstaat tussen beide gemeentes en het IMH-netwerk. "We hebben de sociale teams hard nodig bij onze missie. Wat zou het mooi zijn als door deze samenwerking grenzen vervagen en hulp voor ouders, als het nodig is, snel en gericht toegankelijk wordt."

Kick-Off

Op maandag 29 maart is de online Kick-Off van het netwerk. Sanne nodigt professionals uit de regio die werken met ouders met een kinderwens, met aanstaande ouders en met kinderen t/m 7 jaar uit voor de bijeenkomst. "Deze bijeenkomst is bedoeld om elkaar te leren kennen en de onderlinge behoefte te leren kennen. Onderlinge lijntjes zijn er zeker al en een gezamenlijk drijfveer omtrent een kansrijke start voor kinderen is voelbaar. Wij willen het geheel samenbrengen, zodat we ook elkaar 'in mind' krijgen. Samen leren verbinden, signaleren en matchen is het uitgangspunt." U kunt zich aanmelden op https://phhaastrecht.nl/imh-kick-off

Ellen van Leeuwen

Meer berichten