Veiligheidscijfers Oudewater

Deze week verspreidde onze gemeentevoorlichter van Woerden een persbericht over de veiligheidscijfers over het jaar 2020 voor Oudewater. Burgemeester Danny de Vries zegt er als enige iets verstandigs over, namelijk dat Oudewater een gemeente blijft waar het desondanks fijn en veilig wonen is.

Grote uitschieter was het afgelopen jaar het aantal woninginbraken: in voorgaande jaren telkens 18, 20 of 21, het afgelopen jaar ineens 38. Mogelijk, suggereert de politie, een bende van buiten die Oudewater met stip heeft aangeduid, en waar de politie de vinger nog niet achter heeft kunnen krijgen. 27 'geslaagde' inbraken en 11 pogingen. Geen aangiften van straatroof. Geen overvallen in 2018, 2019 en 2020 (voor 't laatst in 2017, man met mes overviel de bakker), geen openlijk geweld, vier aangiften van bedreiging, elf gevallen van mishandeling, drie van huiselijk geweld, negen autokraken, 21 aangiften van diefstal van fiets, e-bike of scooter, 14 aangiften van vernieling, één aangifte van zakkenrollen, 23 aangiften van oplichting via online handel (marktplaats e.d.), één aangifte van wapenbezit, één drugshandel, en er werd driemaal aangifte gedaan van winkeldiefstal. Zo ver niets schokkends.

Jongerenoverlast zorgde voor 47 incidenten waar de politie aan te pas kwam, en 35 maal moest de politie eraan te pas komen om een verward persoon te kalmeren en terug naar af te brengen. En er waren 62 aanrijdingen.

Oordeel voor u zelf: Lijkt met aannemelijk dat het aantal meldingen van overlast iets te maken heeft met corona? Zijn de aangevers misschien prikkelbaarder, en de feestjesvierders luidruchtiger? In 2019 werd er 29 keer melding gedaan bij de politie, het afgelopen jaar dus 47 keer. Kan het zijn dat er door corona meer verwarde mensen op straat lopen?

Samenvattend heeft de burgemeester gelijk: het is hier betrekkelijk veilig en rustig wonen, incidenten daargelaten.

Rekenwerk: Foei

Waar het in het persbericht weer helemaal misgaat is de rekenkunde van de politie. Ik sla er jaarlijks op aan: De politie vertaalt alles naar procenten ten opzichte van het voorafgaande jaar. Dat klopt niet en dat mag rekenkundig niet: als je met procenten stijging of daling wilt werken, moet er om te beginnen sprake zijn van een grootheid die je in procenten uit kunt drukken. Voorbeeld: in 2019 deed één winkelier aangifte van winkeldiefstal, het afgelopen jaar waren er drie aangiften, en de politie stelt een stijging met 200% vast. Is het er volgend jaar weer één, dan becijfert de politie dat op min 67%. Ander voorbeeld, hou je vast: in 2019 was er één aangifte van openlijk geweld, afgelopen jaar geen. De politie constateert een daling van -100%. Om te beginnen is dat onjuist: min 100% van 1 is nog altijd min één. Verder geeft het een volstrekt onbetrouwbaar beeld als je telkens de waarde van het voorgaande jaar gebruikt als uitgangspunt.

Het ergste van deze terreur van het rekenmachientje is, dat de politie in een kolom al die zogenaamde percentages van bedrijfsinbraken, geluidsoverlast, fietsendiefstal, drugs, verkeersongevallen, belazerd worden via internet, straatroof, winkeldiefstal en verward gedrag bij elkaar optelt (appels met peren en citroenen) en deelt door het aantal, en dan constateert dat het in Oudewater in 2020 maar liefst 9% onveiliger geworden is. Dat is, ik stel het voor het zoveelste jaar vast: een volstrekt ongefundeerde conclusie, want rekenkundig slaat het nergens op: de drie winkeldiefstallen leggen met deze manier van berekenen bijna driemaal zoveel gewicht in de onveiligheidsweegschaal als de 38 woninginbraken.

De voorlichter geeft toelichting: omdat Oudewater een relatief kleine gemeente is, kunnen procentuele stijgingen en dalingen relatief groot zijn. Verduidelijkend bedoeld, maar tegelijkertijd een bewijs van volstrekt onbegrip.

Otto Beaujon

Meer berichten