Afbeelding

Stichting Hugo Kotestein bezorgd

Algemeen

Het oude dorp van Linschoten staat op het punt ingrijpend te worden gewijzigd. Stichting Hugo Kotestein (SHK) heeft het kerkbestuur van de Hervormde kerk Linschoten een brief gestuurd en opgeroepen de kwetsbare oude kern van het pittoreske dorp te respecteren.

Volgens de stichting, die opkomt voor het cultuurhistorisch erfgoed, is de kerk bezig met een salamitactiek. De plannen voor verbouwingen en veranderingen worden er één voor één doorheen geloodst. In januari van dit jaar kwam SHK met een alternatief voor de door de kerk gewenste uitbreiding van de Wingerd en stelde voor een souterrain onder het huidige gebouw te maken. De stichting wacht nog steeds op een reactie van de kerk op deze mogelijkheid.

SHK vindt dat het plan van de kerk, de versmelting van de Hervormde kerk en de Wingerd met een foyer, een ernstige aantasting is van de historische kern. De kerk heeft inmiddels de eerste stappen gezet door een pad over het voormalige kerkhof naast de kerk aan te vragen, waarna de huidige doorgang tussen de kerk en Wingerd na honderden jaren wordt afgesloten.

Intussen is ook de aanvraag voor de bouw van een nieuwe pastorie in het Weitje van Spruit aan de Nieuwe Zandweg ingediend. Deze kleine open en groene plek in het dorp is zeer geliefd bij de Linschotenaren. Na de bouw van de nieuwe pastorie zal dan de oude pastorie aan de Dorpstraat worden verkocht.

Deze plannen bij elkaar zullen volgens SHK het dorpshart flink doen veranderen. SHK doet een beroep op de kerkenraad om de plannen te heroverwegen en voor het dorp minder ingrijpende alternatieven serieus te overwegen.