Het zwanenmeer

Het zwanenmeer

Al twee en een half jaar kijken wij op de Lange Burchwal tegen een bouwput aan. Opa Jaap heeft samen met zijn kleinzoon Mika in beide putten, die vol staan met smerig water, een grote zwaan te water gelaten als ludiek protest. Wij zijn hier niet blij mee op de Lange Burchwal!

Met vriendelijke groet,
Jaap de Wit


Naschrift van de redactie:

Van het oorspronkelijke goedgekeurde plan zijn de betonnen kelders gestort, en daarna is het blijven steken. In 2018 is een nieuwbouwplan ingediend voor een gewijzigde opbouw. Dat plan heeft het traject doorlopen en is in maart 2019 akkoord bevonden.

Waarom er niet verder gebouwd wordt is een vraag waar de bouwheer een antwoord op weet. Hij was niet bereikbaar voor commentaar. De bouwvergunning heeft een beperkte geldigheidsduur, wat niet betekent dat het probleem opgelost wordt als die verstrijkt. Wanneer het stilstaand water in de kelders voor de omwonenden hinderlijk stinkt, kunnen zij daarover klacht neerleggen bij de gemeente die er de bouwheer op aan kan spreken de kelders leeg te maken, te reinigen en doelmatig af te dekken zodat het gat niet opnieuw vol regent.

Meer berichten