Urnenmuur gaat er toch komen op de Stuivenberg begraafplaats
Sjoukje Dijkstra

Urnenmuur gaat er toch komen op de Stuivenberg begraafplaats

Aanwonenden van de Stuivenberg begraafplaats zijn boos op het College. Hun bezwaar tegen de nieuwe urnenmuur werd ongegrond verklaard. “ieder serieus overleg over het tweede ontwerp dat wij indienden werd geweigerd. Op 26 juli hebben we een mail gestuurd naar de ambtenaar en op 2 augustus naar wethouder Ten Hagen voor overleg, maar geen enkele reactie meer ontvangen.”

Omwonenden vinden dit onbegrijpelijk, want zij menen dat het plan dat er nu ligt, niet in overeenstemming is met het oorspronkelijke inrichtingsplan. “Het tast het landschappelijk karakter van de begraafplaats aan. Uiteindelijk komt er een urnenmuur van 13 meter lang en 2.67 m hoog. Het grootste deel van de muur komt van zuid naar noord. Het blokkeert de zichtlijnen zowel van de westkant als van de oostkant.”

Meer nissen

Een van de bezwaarmakers, Wim van Seeters lichtte tijdens de zitting op 15 december toe dat hun alternatieve plan dat zij opstelden, niet alleen beter in het landschap past. Ook zou het ontwerp van hun alternatieve plan beter bij de huidige muur passen, en zouden hierin meer nissen komen dan in het eerste ontwerp, namelijk 40 in totaal. De reactie van de commissie was: het juridisch kader bepaalt dat de hoogte van de urnenmuur maximaal drie meter mag zijn.

Bij de vraag of het ook ging om belemmering van uitzicht door de muur, merkte Van Seeters op dat dit inderdaad zo was, maar zo benadrukte hij: “Het ging ons meer om het feit dat het college zich niet gehouden heeft aan het instellingsplan en bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat dat aardkundige waarden op verschillende manieren zullen terug komen in het ontwerp. Het zichtbare en herkenbare micro reliëf van de geul (red. volgens Van Seeters kenmerkend voor De Stuivenberg) zou zoveel mogelijk gespaard blijven. De tweede, onzichtbare geul zou ook in de vormgeving van de begraafplaats als centraal open deel terugkomen. Dit alles gebeurt nu niet”, laat hij uiterst teleurgesteld weten.

MooiSticht

Volgens het college past het bouwplan van de urnenmuur niet alleen binnen het bestemmingsplan, maar is het onderhavige bouwplan door de welstandscommissie ook voor advies voorgelegd aan de stichting Mooisticht. “Deze heeft een positief advies uitgebracht. Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft het college Mooisticht om aanvullend advies gevraagd. In het aanvullende advies gaf Mooisticht aan geen gronden te zien om negatief te adviseren. Ook heeft een landschapsdeskundige de situatie ter plaatse bekeken. Daarbij zijn zeven ontwerpen van urnenmuren, waaronder de drie ideeën van omwonenden, beoordeeld. Het definitieve ontwerp is daarop aangepast, het is zachter in vorm, niet massief. Het college heeft naar aanleiding daarvan geconcludeerd dat het bouwplan voldoet aan het toetsingskader, dus is er geen grond om de vergunning te weigeren.”

Van Seeters laat weten: “Ik ben zelf al 30 jaar actief in het kader van het Utrechts Landschap met onderhoud en inrichting van de Lopikerwaard. Het argument van het College dat de kern van de bezwaargronden zich met name richten op de vormgeving van de tweede urnenmuur en dat dit een kwestie van smaak is, betekent voor omwonenden dat het College niets begrepen heeft van de wezenlijke bezwaren. Een loze argumentatie. Het gaat om een wezenlijke en straks niet meer terug te draaien aantasting van het landschappelijk karakter van de begraafplaats.” Samen met omwonenden wil hij het er niet bij laten zitten. “We zijn niet tegen de muur, we willen een ander en beter ontwerp op de juiste locatie, die beter past in het landschap. De bedoeling is dat we daarom alsnog zo snel mogelijk met de wethouder ons voorstel willen bespreken. Met vooral als doel een lagere urnenmuur met meer nissen. Hopelijk weigert hij niet voor de tweede keer een verzoek tot overleg.”

Wanda Koch, een van de mensen, die er belang bij heeft dat de urnenmuur er snel komt, heeft goede hoop dat de muur er nu toch snel gaat komen. “Dat komt omdat de muur in de voorjaarsbegroting 2020 al was goedgekeurd en omdat na mijn zienswijze bij het Forum, alweer in februari 2019, bijna alle forumleden blijk gaven dat ook zij liever gisteren waren begonnen met bouwen dan vandaag.”

Sjoukje Dijkstra

Meer berichten