Eén welzijnsstichting voor de Krimpenerwaard
<p pstyle="BODY">Gerjo Goudriaan (links) en Esther Leenhouts.</p>

Gerjo Goudriaan (links) en Esther Leenhouts.

(pr)

Eén welzijnsstichting voor de Krimpenerwaard

De drie welzijnsstichtingen SWOS-Schoonhoven, SWOK-midden en Stichting WON gaan met ingang van 1 januari 2021 fuseren tot de nieuwe welzijnsstichting: 'WelZijn Krimpenerwaard'. Gerjo Goudriaan en Esther Leenhouts gaan de directie vormen. Goudriaan wordt verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering en Leenhouts voor de bedrijfsvoering.

Deze fusie is volgens Goudriaan gewenst. De drie stichtingen zijn verdeeld over elf woonkernen. Logisch dat in de gemeente Krimpenerwaard één welzijnsstichting zou komen. Voor de gemeente is het belangrijk dat zij voor welzijn één gesprekspartner krijgt. Vooral nu zij op gebied van zorg voor speciale doelgroepen nieuwe taken heeft gekregen. De nieuwe welzijnsstichting wordt voor haar een sterke gesprekspartnerpartner om o.a. deze taken te delen. Ook voor de inwoners geeft één welzijnsstichting duidelijkheid. Zij kunnen nu rekenen op dezelfde acties, kwaliteit en hetzelfde passend aanbod.

Alle medewerkers en vrijwilligers gaan met de fusie mee. Dit betekent dat de vaste gezichten in de kernen bereikbaar blijven. Ook de telefoonnummers veranderen niet. En de website wordt: WelZijnKrimpenerwaard.com

Iedereen telt en doet mee

De Welzijnsstichting staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Leenhouts stelt dat bijvoorbeeld corona, vergrijzing, eenzaamheid en de mantelzorgondersteuning veel aandacht vragen. Dit kunnen we als één stichting nog beter neerzetten. Ook de aandacht voor de woonkernen blijft overeind. Het wordt maatwerk per kern, want iedere woonkern heeft haar eigen identiteit en daar willen we rekening mee houden.

Heel belangrijk vindt Goudriaan het Mantelzorgpunt. Mantelzorgers zorgen langere tijd voor familieleden, buren of vrienden. Dit kan wel eens zwaar zijn en de welzijnsstichting wil hen graag ondersteunen. Heel duidelijk roept zij mensen op die hulp en advies nodig hebben, zich te melden. Ook zij die zich eenzaam voelen.

In Haastrecht werkt de welzijnsstichting veel samen met Coronahulp Haastrecht en de kerken.

Het Welzijnspunt

In iedere dorpskern is een welzijnspunt waar iedereen van elke leeftijd binnen kan lopen met vragen of gewoonvoor een luisterend oor. Het welzijnspunt is in Haastrecht op de maandagmiddag in het Gezondheidscentrum Concordiaplein. In Vlist, echter wel alleen op afspraak, op donderdagochtend in Ons Honk.

Activiteiten

Zowel in Haastrecht als in Vlist worden diverse activiteiten georganiseerd. In Haastrecht is bijvoorbeeld op de laatste woensdag van de maand van 12.00 tot 13.30 uur het aanschuifdiner 'Aan tafel' in de recreatieruimte van het Amaliahof. Elke vrijdagochtend kan men in het Amaliahof van 10.00 tot 11.30 uur koffiedrinken. Dit is ook mogelijk op elke eerste donderdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur in Concordia. Op de dinsdag en donderdag zijn er ontmoetingsgroepen.

In Vlist is er op de derde donderdag van de maand om 18.00 uur het aanschuifdiner 'De Vlisterstee'. Elke donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur is het koffiedrinken in Ons Honk. Hier voorafgaand om 09.00 uur wandelen en beweegoefeningen.

Door de coronaomstandigheden zijn alle activiteiten stil komen te liggen. Zodra het mogelijk is wordt alles weer opgepakt. Via pers en website wordt dit bekendgemaakt.

Cursussen

Dit geldt ook voor de cursussen die georganiseerd worden. Zodra het mogelijk is start de Fotogroep Vlist weer. Zij komt iedere tweede donderdag van de maand 's avonds bijeen om gezellig te fotograferen en de resultaten in groepsverband te bespreken. Op de eerste donderdag van de maand wordt 's middags in Concordia geknutseld. Ook is er individuele computerles of les op tablet of smartphone mogelijk.

Tot slot zeggen Goudriaan en Leenhouts dat zij er allebei heel veel zin in hebben om van de nieuwe welzijnsstichting een mooie organisatie te maken.

Voor meer informatie via de website: WelZijnKrimpenerwaard.com of telefonisch: 0182-350012.

Cees Reichard

Meer berichten