Windschaduw

Krijgt u een windmolen in uw achtertuin? En bederft die uw plezier als u in de tuin, op uw balkon of achter uw raam zit te lezen door telkens met zijn wieken een slagschaduw over uw boek of over uw krant te werpen? Mag ik u dan alvast iets uitleggen waar u misschien toch een beetje blij van wordt? U kunt daar een vergoeding voor krijgen. Die vergoeding krijgt u, zodra het schaduwleed vaker dan twintigmaal per jaar langer dan zeventien minuten geduurd heeft.

Hoe komen de ambtenaren van Wiebes bij die formule? Wel, de molen moet om te beginnen op gepaste afstand van uw huis staan, en wat 'gepast' is heeft te maken met de afmetingen van de molen: hoe groter, hoe verder die weg moet. Maar omdat we al in een behoorlijk volgeplempt landje leven, is het onvermijdelijk dat er huizen zijn die toch onder de schaduw van de windmolen vallen. Die schaduw duurt gelukkig niet van zonsopgang tot zonsondergang, maar als de molen een beetje krap dicht bij je huis staat kan die schaduw bijvoorbeeld maximaal een half uur duren, en dan is de zon alweer verder aan de hemel richting zonsondergang opgeschoven. Het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang speelt natuurlijk een rol, en de kompashoek tussen uw huis en de molen ook, dat mag u zelf even tot achter de komma uitrekenen.

Gelukkig voor het ministerie van financiën schijnt de zon niet altijd, het is soms een hele dag bedekt, grijs of mistig en dan hebt u geen last van schaduwen. Soms is het zonnig maar schuift er ineens een wolk voor de zon. Hoe lang elk huis onder de slagschaduw van de molen valt op de zomerdagen met volop zon kan het ministerie eenvoudig berekenen, en het zet die gegevens op de harde schijf van de windmolen.

En, let nu even goed op, bij het inregelen van de besturing van de molen (de klok, de wolkenmeter, uw huis en de huizen van uw buren) kan de computer zó afgesteld worden dat de molen een paar minuten automatisch even stopt op de momenten dat uw huis langer dan 17 minuten onder de schaduw dreigt te gaan vallen. Als het berekende verlies aan opbrengst minder is dan de schadeloosstelling die ze u en uw buren moeten betalen, dan heeft u eventjes een voordeeltje van minder schaduw, maar een nadeel dat u aan het einde van het jaar misschien minder (of geen) schadeloosstelling ontvangt. Slim toch?

Ter geruststelling: de bewoners van de Ruige Weide zullen helemaal geen last van slagschaduwen hebben omdat de geplande molens ten noorden van de Ruige Weide komen. En zoals u weet staat de zon in ons land nooit in het noorden, dus zijn er ook nooit schaduwen in zuidelijke richting. Dat is natuurlijk ook waarom de planners van de RES-windmolens telkens zoveel mogelijk aan de noordrand van gemeentes projecteren. Enfin, veel plezier ermee en veel sterkte: er komen de volgende week alweer voorlichtingsavonden aan,

Otto Beaujon

Meer berichten