Wordt Squashvereniging Boast Inn '92 opgeheven?

Aad Kuiper

Squashvereniging Boast Inn '92 maakte na de oprichting (in 1992, natuurlijk) een voortvarende start. Het aantal geïnteresseerden was zo groot dat er een wachtlijst moest worden aangelegd. De drie banen in sportcomplex 'De Noort Syde' waren constant bezet. Maar in de loop der jaren is die belangstelling gestaag teruggelopen.

Thans lijkt het erop dat Boast Inn '92, na bijna dertig jaar, ophoudt te bestaan. In ieder geval heeft het bestuur van de squashvereniging dit in een e-mail aan haar leden laten weten. In de mail roepen ze leden die willen blijven squashen, op zich bij dagelijks beheerder Anton van Hemert te melden. De reacties daarop zijn tot nu toe bijzonder lauw. Er hebben zich slechts twaalf leden gemeld.

Dit meldt het bestuur van Stichting Sporthal Oudewater (SSO), eigenaar en beheerder van het gelijknamige sportcomplex, aan De IJsselbode. Het SSO-bestuur heeft aan de bestuurders van Boast Inn '92 gevraagd óók namens SSO een mail naar hun leden te versturen. In die mail wordt aan de leden van Boast Inn uitgelegd dat de squash-voorzieningen in Oudewater niet langer te exploiteren zijn bij nog maar twaalf gebruikers. En dat (als ze willen blijven squashen) alleen contact met dagelijks beheerder Anton van Hemert niet voldoende is, maar dat zij zich ook moeten melden bij de SSO om de nog resterende mogelijkheden te onderzoeken. Met de inkomsten van slechts twaalf squashers zijn de banen in ieder geval niet langer te exploiteren. Er zal dan gezocht moeten worden naar meer rendabele invullingen. (Er hebben zich al geïnteresseerden gemeld.)

Daarmee zou een eind komen aan een bijna dertig jaar bestaande sportvoorziening in Oudewater. Dat gaat de mensen van SSO zeer aan het hart. En hopelijk ook de rest van Oudewater.

SSO vermoedt dat er veel meer dan twaalf geïnteresseerden zijn, die willen kunnen blijven squashen in Oudewater, en roept daarom álle geïnteresseerde squashers in Oudewater (en wijde omgeving) op zich bij de Stichting te melden. Bij voldoende aanmeldingen zal er een bijeenkomst worden belegd om de mogelijkheden te bespreken. Mocht het aantal aanmeldingen zo laag blijven als nu, dan zal dat het einde betekenen voor squashen in Oudewater! Ook daarover zal SSO u (persoonlijk en/of via de pers) informeren.

SSO roept u dus op u te melden bij het bestuur van de Stichting Sporthal Oudewater. Dat kan door middel van een e-mail of briefje naar SSO-secretaris Ad Bakker. E-mailadres: agbakker@caiway.nl; adres: A.G. Bakker, Wantslag 52, 3421 KC Oudewater.

Het bestuur van de Stichting Sporthal Oudewater rekent op een grote respons.

Meer berichten